Mijn favorieten

Taxaties en vrijblijvend waardeadvies

 

 

Aquina Hollanders Makelaars werkt voor particulieren, banken, groot-, midden- en kleinbedrijf, (institutionele-) beleggers, rechtbanken, accountants en de fiscus.
 

Het taxeren van onroerende zaken is werk voor degelijk opgeleide, gecertificeerde specialisten, maar ook een zaak van vertrouwen. Het is onze kwaliteit om een realistisch en degelijk onderbouwd waardeoordeel te geven. De waarde van onroerend goed hangt af van vele factoren, zoals bouwkundige en onderhoudstechnische zaken. Maar - naast diverse andere zaken - speelt ook de ligging, bereikbaarheid en courantheid (verkoopbaarheid) een belangrijke rol. Al die facetten staan vermeld in een uitvoerige en professioneel opgestelde rapportage.


Iedere taxatie is een gezaghebbend document, op basis waarvan belangrijke beslissingen worden genomen, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een hypotheek. Naast deskundigheid en volledigheid is ook objectiviteit vereist. Daarom werken we binnen onze organisatie dan ook alleen met gediplomeerde makelaars-taxateurs.

Kwaliteit en professionaliteit in uw belang!

Meestal heeft u voor de financiering van de aankoop van uw woning of voor het oversluiten van de hypotheek een taxatierapport nodig. Er zijn echter meerdere momenten denkbaar dat een taxatierapport noodzakelijk is:

 

  • aan- of verkoop van een woning
  • huur- of verhuur van een woning
  • financiering in verband met aankoop van een woning
  • financiering in verband met oversluiten hypotheek
  • boedelscheiding
  • taxatie t.b.v. successierechten/nalatenschappen
  • minderjarigheid/curatele
  • herbouwwaarde

Taxaties voor woningfinancieringen worden door onze Register Taxateurs uitgevoerd conform het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte, vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT en VBO. Bel voor een afspraak 045-571 55 66.


VRIJBLIJVEND WAARDEADVIES

Indien u overweegt uw woning te verkopen, komen wij vrijblijvend bij u langs om u te adviseren m.b.t. de te hanteren vraagprijs, te verwachten verkooptijd etc.
Wij bespreken dan tevens met u, welke kosten (courtage) wij in rekening brengen, indien de verkoop tot stand komt.
Er wordt altijd een vast bedrag met u afgesproken, inclusief kosten voor adverteren, plaatsing websites, open huizen etc, zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan. Zo weet u bij de start van de verkoop al exact, welke kosten u uiteindelijk zult betalen.


Een eerlijk EN duidelijk, daarvoor belt u:


Aquina Hollanders makelaars, tel. 045-5715566